Europarlamentul PDL, Theodor Stolojan, a discutat, într-un interviu pentru prahova24.ro, despre realizările democrat-liberalilor în Parlamentul European, despre prioritațile acestora în viitorul mandat, dar și despre importanța politicilor adoptate la Bruxelles pentru cetățenii români.

Deschideți lista Partidului Democrat Liberal. Cum ați califica activitatea europarlamentarilor PDL de până acum?

Pentru a califica activitatea unui europarlamentar, este necesar a te raporta la criterii, pentru a deosebi activitatea reală de ”activism” parlamentar.

Cea mai importantă activitate a unui europarlamentar este aceea de a fi raportor al Parlamentului European pentru un raport legislativ, deci care, în final, se transformă intr-un regulament european sau o directivă europeană. Numai acest raport parcurge tot procesul legislativ, inclusiv negocierea dintre Parlament, Consiliu și Comisia Europeană.

Există și rapoarte ale PE care nu sunt legislative (din proprie inițiativă, descărcări de gestiune etc). Din acest punct de vedere, cei 9 europarlamentari PDL (fără Cristi Preda și Elena Băsescu) au fost raportori ai PE pentru 59 de rapoarte, din care 14 legislative.

Cei 11 europarlamentari ai PSD au fost raportori ai PE pentru 23 de rapoarte , din care doar 6 legislative. Dar cei mai eficienți europarlamentari PSD- dna Țicău și dl. Cutaș, care împreună au fost raportori ai PE pentru 16 rapoarte din cele 23 ale europarlamentarilor PSD nu mai au loc pe lista de candidați ai PSD (în locul lor apărând doi actuali miniștri Nica și Grapini).

Cei 5 europarlamentari ai PNL au fost raportori ai PE pentru 13 rapoarte, din care 5 legislative.

Descrieți-le cititorilor prahova24.ro principalele reușite ale mandatului dumneavoastă la Bruxelles.

Am fost raportor al PE pentru 4 rapoarte legislative, din care voi exemplifica:

a) programul FISCALIS 2014-2020, de cooperare între autoritățile fiscale dintre statele membre ale Uniunii Europene. Am focalizat această cooperare pe lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive, din cauza cărora România (dar întreaga UE) pierde miliarde și miliarde de euro la bugetul țării.

b) programul pentru susținerea unor instituții cu atribuții în stabilirea standardelor internaționale de contabilitate și de audit, pentru perioada 2014-2020. Am obținut angajamentul Comisiei Europene și al Consiliului pentru îmbunătățirea guvernanței acestor instituții, astfel încât calitatea standardelor să contribuie la dezvoltarea și restabilirea încrederii investitorilor în piețele financiare.

Am susținut cererea României pentru un ajutor financiar de solidaritate, în cazul județelor din Nord Estul României, afectate de inundații. Am organizat vizita la Bruxelles a președințiilor de consilii județene din aceste județe, care și-au susținut cauza în fața Comisiei de buget.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru probleme economice și monetare, am coordonat cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European, în cadrul procesului de coordonare a politicilor economice și bugetare (semestrul european).

În calitate de șef al Delegației europarlamentarilor români din grupul politic al Partidului Popular European, am susținut consecvent interesele românilor, ca cetățeni europeni și ale României, ca stat membru ale UE.

Din ansamblul legislației adoptate de Parlamentul European în cursul ultimului an, care credeți că sunt legile cu cea mai mare relevanță pentru viața de zi cu zi a cetățeanului român?

Cea mai importantă legislație adoptată este cea referitoare la folosirea fondurilor europene alocate României pentru perioada 2014-2020: subvenția directă pe hectar în agricultură; fondul pentru dezvoltare rurală; fondurile de dezvoltare regională și fondul de coeziune; fondul pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri ș.a.

Theodor Stolojan

Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă România?

Veniturile mici ale oamenilor, care au trei cauze fundamentale: a) structura economiei, dominată de o competitivitate bazată pe costurile mici ale factorilor de producție, în special forța de muncă; b) valoarea creată în România nu este decât parțial recunoscută în România; c) corupția și proasta administrare a țării.

Care vor fi prioritățile echipei PDL în Parlamentul European în viitorul mandat?

Avem trei obiective strategice, fundamentate pe valorile europene:

i) Consolidarea integrării europene a României prin promovarea și apărarea intereselor cetățenilor români și ale României în Parlamentul European, în celelalte instituții europene și în statele membre;

ii) Susținerea parcursului european al Republicii Moldova, al țărilor din Balcani care încă nu sunt membre ale UE și relansarea Parteneriatului Estic;

iii) Adâncirea integrării și maximizarea beneficiilor acesteia.

În sprijinul PDL, a fost prezent la București și noul președinte al Partidului Popular European, Joseph Daul. Care a fost mesajul său pentru membrii și militanții PDL?

Președintele Daul a apreciat activitatea europarlamentarilor PDL în PE și și-a exprimat încrederea în rezultatul bun pe care PDL îl va obține la alegerile din 25 mai 2014.