Varianta cu amendamente a Statutului deputaților și senatorilor a fost adoptată de Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu 309 „pentru”, 56 de voturi „contra” și două abțineri.

„Deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se sancţionează disciplinar cu interzicerea participării la lucrările Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioadă de cel mult 6 luni”, se arată în forma adoptată.

Parlamentarii care renunţă la autoturism pot beneficia de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit de Birourile Permanente pentru a le fi acoperite cheltuielile cu transportul în teritoriu, mai spune noua variantă de Statut. De asemenea, în raportul Comisiei privind Statutul deputaţilor şi senatorilor a fost introdus un alt amendament care menţionează că se va deconta cel mult un drum dus-întors săptămânal pentru cei care trebuie să se deplaseze în circumscripţia electorală.

Angajaţii cu carte de muncă sau contract civil al unui Birou parlamentar pot fi reangajaţi în biroul aceluiaşi deputat sau senator şi în noul mandat, în cazul realegerii acestuia”, se mai menţionează în lege. Totodată, articolul privind neangajarea la birourile parlamentare a rudelor până la gradul al III-lea a fost menţinut. „Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia până la gradul al III-lea nu pot fi angajaţi la respectivul birou parlamentar”, se mai arată în raportul Comisiei privind Statutul.