Guvernul a amânat până în luna iunie prevederile din noul Cod de procedură civilă care puteau duce la eliminarea clauzelor abuzive din toate contractele, inclusiv din cele de credit. A adus, însă, o altă modificare legii 193/2000 ce va avea efect din 15 februarie 2012: hotărârile instanţelor de fond la sesizarea Protecţiei Consumatorilor sunt supuse numai apelului.

Prevederea elimină posibilitatea întregului litigiu de a trece şi prin recurs, lucru ce ar trebui, teoretic, să grăbească finalizarea acţiunilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. ANPC va chema în judecată comercianţii care au în contracte clauze abuzive la Judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit fapta sau contravenientul îşi are sediul, ca şi până acum, dar va încheia procesul în apel la Tribunal. De reţinut că nu toate procesele treceau până acum şi prin faza de apel.

Plângerile la ANPC din ultimii ani au vizat în mod special băncile, mai ales după intrarea în vigoare a OUG 50/2010. După ce „ordonanţa creditelor” a fost modifcată, clienţii băncilor au făcut sesizări privind clauzele abuzive din contracte având ca temei legea 193/2000. ANPC câştigaseră pentru consumatori până în luna octombrie a anului trecut 280 de procese din cele 350 încheiate cu hotărâri definitive (o rată de 80%), printre care şi procese cu zeci de reclamanţi pe aceeaşi speţă.