Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) consideră că bugetul de 3,14% din PIB (4,4 miliarde euro) anunţat de Guvern condamnă Educaţia şi Cercetarea la încă un an de subperformanţă şi inechitate.

”ANOSR şi CNE atrag atenţia asupra faptului că cea mai profitabilă şi importantă investiţie pentru un stat este cea făcută în educaţie şi solicită suplimentarea bugetului pentru acest domeniu şi prevederea unei creşteri anuale care să conducă rapid la respectarea procentului de 6% din PIB asumat de partidele politice din România prin Pactul Naţional pentru Educaţie”, susţin cele două organizaţii într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii studenţilor au solicitat deja o întâlnire oficială cu miniştrii responsabili de Educaţie şi Învăţământ Superior pentru a discuta priorităţile studenţilor printre care se numără creşterea subvenţiei cămine – cantine cu 30%, respectarea prevederilor Statutului studentului şi Legii Educaţiei Naţionale privind facilităţile acordate studenţilor şi valoarea burselor, creşterea veniturilor tinerilor angajaţi din educaţie şi a medicilor rezidenţi prin acordarea de deduceri fiscale şi a altor măsuri, investiţii în construirea de cămine.

Reprezentanţii CNE susţin că priorităţile elevilor se referă la revizuirea planurilor cadru şi a curriculumului, pentru revizuirea conţinuturilor manualelor şcolare, adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la cerinţele agenţilor economici, modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, conectarea tuturor şcolilor la internet prin conexiuni de mare viteză, investiţia în construirea campusurilor şcolare, dar şi investiţia în construirea şi reabilitarea bazelor sportive, respectiv a secţiilor sportive de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.