Elevii care vor termina clasa a VIII-a în acest an se vor putea înscrie la evaluarea naţională între 17 şi 19 iunie, potrivit calendarului de desfăşurare a acestui examen aprobat prin ordin de ministrul al Educaţiei.

În data de 25 iunie va avea loc evaluarea la Limba şi literatura română – probă scrisă, în 26 iunie cea la Limba şi literatura maternă – probă scrisă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, iar în 27 iunie proba scrisă la matematică.

Afişarea rezultatelor se va face, potrivit ordinului fostului ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu, în 29 iunie până la ora 16,00 şi tot în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile până la ora 20,00. Contestaţiile vor fi rezolvate între 30 iunie şi 2 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 3 iulie.

Comisiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.