Potrivit normelor de venit stabilite de Codul Fiscal pentru anul 2013, agricultorii vor fi impozitați. Astfel,  un agricultor care are patru vaci va plăti un impozit de 145 de lei pe an, pentru 10 porci achită statului aproape 36 de lei, la 5 hectare de grâu şi porumb datorează 215 lei, pentru un hectar de legume cultivate în câmp plăteşte 320 lei, iar pentru un hectar de viţă-de-vie este taxat cu 110 lei.

Agricultorii care au maxim 10 oi şi capre, până la 2 vaci şi bivoliţe, 6 porci, 100 de păsări de curte sau 50 familii de albine nu vor plăti impozit, potrivit Codului Fiscal modificat.

Totodată, sunt exceptate de la impozitare veniturile din cereale, dacă suprafaţa cultivată este de maxim 2 hectare, ca şi în cazul plantelor oleaginoase, cartofilor, sfeclei de zahăr şi hameiului. Limite maxime mai sunt stabilite pentru leguminoaselor pentru boabe şi pomi – 1,5 hectare, tutun – 1 hectar, legume cultivate în câmp şi viţă de vie pe rod jumătate de hectar, flori şi plante ornamentale – 0,3 hectare şi legume în spaţii protejate – 0,2 hectare.

Fermierii sunt impozitaţi doar pentru numărul de animale, păsări şi hectare de teren care depăşeşte limitele stabilite pentru veniturile neimpozabile.

Astfel, un agricultor care are patru vaci nu va plăti impozit pentru două animale, iar pentru celelalte două se aplică norma de venit de 453 lei pe animal, rezultând un venit anual impozabil de 906 lei. La acesta se aplică cota de impozit de 16%, agricultorul având de plată statului 145 de lei, reiese din clarificările la proiectul de norme de aplicare la Codul Fiscal, publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru zece porci, fermierul în cauză nu va fi impozitat pentru primele şase capete, calculându-se doar pentru restul. Aplicând norma de venit de 56 lei/animal reiese un venit anual impozabil de 224 lei, pentru care are de plătit 35,8 lei către Fisc.

 Dacă deţine cinci hectare de grâu şi porumb, un agricultor va fi taxat pentru trei hectare, iar la o normă de venit de 449 lei/hectar venitul este de 1.347 lei, de unde rezultă un impozit de 215,5 lei. La un hectar de legume cultivate în câmp, cu o normă de venit de 4.001 lei/hectar la peste jumătate de hectar, impozitul este de 320 de lei, iar la un hectar de viţă-de-vie, cu norma de venit de 1.385 lei/hectar pentru mai mult de jumătate de hectar, impozitul ajunge la 110,8 lei.

 Normele de venit au fost stabililte în Codul Fiscal pentru perioada cuprinsă între 1 februarie şi finalul anului 2013 astfel: pentru vaci şi bivoliţe – 453 lei pentru peste 2 capete; ovine şi caprine – 23 lei la 10-50 capete şi 65 lei la peste 50 de capete; porci – 56 lei la 6-10 capete şi 177 lei la peste 10 capete; albine – 70 lei la 50-100 familii şi 98 lei la peste 100 familii; păsări de curte – 3 lei la 100-500 capete şi 2 lei la peste 500 capete.

 Pentru produsele vegetale, normele de venit sunt de 449 de lei pentru toate suprafeţele de cereale care depăşesc 2 hectare, 458 lei pentru plante oleaginoase (peste 2 hectare), 3.488 lei pentru cartofi (peste 2 hectare), 697 lei pentru sfeclă de zahăr (peste 2 hectare), 1.483 lei pentru hamei (peste 2 hectare fiecare), 4.709 lei pentru pomi (peste 1,5 hectare), 801 lei pentru leguminoase pentru boabe (1,5 hectare fiecare), 1.060 lei – tutun (peste 1 hectar), 4.001 lei – legume în câmp (peste 0,5 hectare), 1.385 lei – viţă-de-vie (peste 0,5 hectare fiecare), 11.773 lei – flori şi plante ornamentale (peste 0,3 hectare) şi 8.033 lei – legume în spaţii protejate (peste 0,2 hectare).

Contribuabilii vor depune declaraţia la administraţia fiscală până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, care va cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării.