TechSoup România şi Senior Interactive au lansat SpeakUp, o aplicaţie de Facebook pentru toate nemulţumirile românilor, unde fiecare poate spune de unde ar trebui începută schimbarea în România.

Proiectul a fost realizat în cadrul „ReStart România”, o competiţie în care se propun, discută şi dezvoltă proiecte care promovează utilizarea de resurse şi tehnologii online pentru rezolvarea unor probleme sociale: transparentizare şi acces la date deschise, o administraţie publică utilă cetăţeanului, agregare comunitară.

Pentru că schimbările mari nu se fac în şoaptă, SpeakUp oferă o portavoce online pentru exprimarea nemulţumirilor, fiind prima aplicaţie care construieşte harta nemulţumirilor românilor. În fapt, aplicaţia construieşte o bază reală de subiecte de care românilor le pasă şi pe care doresc să le schimbe, cu care se va construi harta nemulţumirii în România.

„ReStart România” este un proiect al TechSoup România, realizat cu sprijinul unei finanţări a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi a Ambasadei SUA la Bucureşti. Parteneri sunt Microsoft România, Senior Interactive, Fundaţia Româno-Americană.