Preşedintele Băsescu a promulgat Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pensiile vor creşte cu 4% începând din luna ianuarie, însă majorarea va intra în buzunarul pensionarilor odată cu pensia pe luna februarie, după estimările Guvernului.

Camera Deputaţilor a adoptat, la sfârşitul lunii ianuarie, în sesiune extraordinară, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu 261 voturi pentru, 42 împotrivă şi 16 abţineri.

„A fost nevoie, în baza Legii 69/2010, de revizuirea strategiei fiscal-bugetare 2013 – 2015, odată cu schimbarea Guvernului. Corespunzător schimbării strategiei am schimbat şi legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar după cum urmează: deficitul bugetar de la 1,8% în 2013 şi 1,4% în 2014 s-a modificat la 2,1 în 2013 şi 1,8 în 2014. Diferenţa în anul 2013 provine din plata arieratelor pentru medicamente, care a fost inclusă în buget. Plafonul cheltuielilor de personal creşte de la 7,1% în 2013, respectiv 7% în 2014, la 7,4% în cei doi ani, 2013 şi 2014, ca urmare a reîntregirii salariilor bugetarilor”, a explicat ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, în cadrul dezbaterilor generale la proiectul de lege.

Potrivit raportului Comisiei de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţări rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ teritoriale – exprimat în procent în produsul intern brut – este de 7,4% în anul 2013 iar plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile administrativ – teritoriale pentru 2013 este de 6.000 milioane lei.