Un număr de 5.507 locuri sunt oferite pentru anul universitar 2013-2014 la Academia de Studii Economice, la învăţământul la zi, şi 930 de locuri la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la Academia de Studii Economice, la ciclul de studiu licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se vor face între 16 şi 19 iulie, potrivit calendarului aprobat de Senatul instituţiei de învăţământ superior.

Susţinerea probei scrise de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine, se va desfăşura în 22 iulie, iar susţinerea probei scrise la facultăţile ASE va avea loc în 24 şi 25 iulie.

Afişarea rezultatelor candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare se va face în 26 iulie.

Înscrierile pentru candidaţii înscrişi la programele de studiu cu frecvenţă redusă şi la distanţă vor avea loc între 15-19 iulie şi 22-26 iulie.

Afişarea listelor cu candidaţii admişi în etapa I se va face în 1 august.

Înscrierile pentru cea de-a doua etapă de admitere la ASE la programele de studiu cu frecvenţă redusă şi la distanţă va avea loc între 23 şi 26 septembrie, iar afişarea rezultatelor o zi mai târziu.

Înscrierile pentru masterat se vor face între 27 şi 29 iulie, susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine va avea loc în 31 iulie, susţinerea testului grilă în 2 august.

Afişarea listei candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă se va face în aceeaşi zi, 2 august.

Cifra de şcolarizare pentru masteratele de cercetare propusă de ASE este de 525 locuri, pentru masteratele profesionale de specializare de 2.925 de locuri, iar pentru programele de masterat complementar de 2.415 locuri.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, înscrierea se va face între 1 februarie şi 14 iunie, iar publicarea rezultatelor evaluării dosarelor în 20 iulie.