sursa foto: ziarulprahova

În ședința de Guvern din data de 4 februarie, printre deciziile care au fost aprobate se regăseşte şi cea care vizează extinderea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, din care patru sunt din Prahova.

Programul se extinde astfel la alte 100 de şcoli, iniţial acesta desfăşurându-se doar în 50 de instituţii de învăţământ din ţară- şi care prevede acordarea, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Aşa cum s-a stabilit în şedinţa Guvernului de acum două zile, pe lista celor 150 de şcoli incluse în programul menţionat se regăsesc Şcoala Gimnazială din Poseştii Pământeni, comuna Poseşti, Liceul Tehnologic Carol I din Valea Doftanei, Şcoala Gimnazială din Şotrile şi Şcoala Gimnazială din Tîrgşoru Vechi. Potrivit actului normativ ce vizează aprobarea acestui proiect pilot, procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ- teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice. Localităţile care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate sau, de asemenea, vor putea opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg pachetul alimentar sau întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte şi pe categorii de produse ce intră în componență, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată, în mod obligatoriu, prin licitație electronică, responsabili pentru efectuarea plăților către furnizori fiind primarii.