Un proiect de lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, iniţiat de 32 de senatori PSD, prevede că administratorul parcului beneficiază de drept de scutiri pentru mai multe tipuri de taxe şi pentru impozite pe teren sau pe clădirile care fac parte din acest parc industrial.

Potrivit proiectului de lege depus la Senat, scopul acestui act normativ îl constituie stimularea investiţiilor directe autohtone şi străine în industrie,servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare regională, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.

În baza noii legi, titlul de parc industrial se poate acorda administratorului parcului care trebuie să fie o societate comercială română, terenul are o suprafaţă de minim cinci hectare, cu acces la drum european, naţional sau judeţean şi asigură infrastructura pentru utilităţi.

Competenţa de a acorda tilul de parc industrial revine, prin această lege, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, dar şi Guvernul poate aproba, printr-un act normativ special, strategia de privatizare sub formă de parc industrial a societăţii comerciale care avea calitatea de proprietar al platformei industriale existente la momentul privatizării.

În proiectul de lege se stipulează că titlul de parc industrial conferă administratorului parcului, pe toată durata de existenţă a acestuia, de drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, scutire de la plata impozitului pe terenurile parcului, scutire de la plata impozitului pe clădirile din parcul industrial, dar şi scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului.