Ministerul Muncii propune modificarea modului de calcul al valorii punctului de pensie, acesta urmând să se majoreze anual cu ”100% din rata medie anuală a inflaţiei”, faţă de ”100% din rata inflaţiei” în prezent, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

”Începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuţi, utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică”, se arată în proiectul de Lege.

Documentul supus dezbaterii publice stabileşte că, în situaţia în care unul dintre cei doi indicatori are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă, iar dacă ambii indicatori au valori negative, se va păstra ultima valoare a punctului de pensie.

Proiectul de Lege mai prevede că indicele de corecţie se aplică o singură dată, la deschiderea iniţială a drepturilor de pensie, iar punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

”Indicele de corecţie determinat pentru drepturile iniţiale de pensie care se deschid în cursul anului 2013 este 1,05 şi se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011”, se mai arată în proiect.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va fi în dezbatere publică pe site-ul MMFPSPV până în 30 ianuarie.