Pentru anul academic 2013 – 2014 la toate facultăţile admiterea la studii de licenţă la Universitatea „1 Decembrie 1918” se va face exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

Excepţii vor fi specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Educaţie fizică şi sportivă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, unde candidaţii vor trebui să susţină şi probe de aptitudini vocaţionale, respectiv sportive. De asemenea, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, media de la BAC va reprezenta 50% din media de admitere, iar 50% o va constitui nota de la proba de interviu.

Un candidat declarat admis poate beneficia de loc finanţat prin granturi de studii pentru o singură specializare, pe durata legală a studiilor. O altă specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă. Candidaţii din promoţia 2013 cu performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare de nivel naţional (premiul I, II sau III în unul din ultimii 2 ani de liceu) şi internaţional (premiul I sau medalie de aur în ultimii 4 ani ori distincţii europene, olimpice sau mondiale, în ultimii 2 ani de liceu) pot fi admişi fără concurs (fără aplicarea criteriilor de selecţie), în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate.

Admiterea se va organiza în sesiunea de vară, în perioada 15 iulie – 23 august, dar UAB poate organiza şi o sesiune de toamnă, în luna septembrie.