Guvernul a abrogat mai multe prevederi din Legea educaţiei care reglementau normele de incompatibilitate şi interziceau, printre altele, persoanelor cu funcţii de conducere în cadrul unui partid să exercite şi funcţia de rector, constrângerile respective fiind abrogate prin ordonanţă de urgenţă.

Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată în şedinţa de marţi a Guvernului, la iniţiativa ministrului de resort, Ecaterina Andronescu.

Astfel, a fost abrogat articolul care stabilea că, după împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcţii de conducere în universităţile de stat, particulare şi confesionale este interzisă, cu excepţia mandatelor în exerciţiu. Articolul abrogat mai prevedea că persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului şi că funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului. Tot articolul abrogat permitea cumularea funcţiilor de conducere sau de demnitate publică doar cu funcţiile didactice şi/sau de cercetare.

A fost introdusă în schimb o prevedere care stabileşte doar că, în cazul exercitării „unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de stat”, rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada execitării demnităţii….continuarea aici.