Persoanele cuprinse în programul de protecţie socială de pe raza Sectorului 4 beneficiază de scutiri în proporţie de 100 % la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, informează un comunicat de presă al autorităţii locale.

Totodată, de o reducere cu 50% vor beneficia şi persoanele cu venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară, potrivit unei hotărâri a Consiliului local.

Scutirea sau reducerea de impozit se aplică pentru anul fiscal 2013 şi se acordă numai pentru clădirile de la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent acestora.

Pentru a obţine aceste înlesniri, solicitanţii trebuie să depună la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 un dosar pentru persoanele fizice, care să cuprindă cerere tip, actul de identitate – fotocopie şi originalul pentru conformitate, adeverinţă eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că este beneficiarul acestui ajutor, declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze că, pe lângă ajutorul social, solicitantul nu mai are alte surse de venituri.

Persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară trebuie să depună o cerere tip, actul de identitate – fotocopie şi originalul pentru conformitate, adeverinţă de salariu/talon de pensie soţ/soţie emisă în luna în care se solicită reducerea, declaraţia pe propria răspundere, privind numărul membrilor familiei şi venitul acestora, prin familie înţelegându-se soţul, soţia, copiii minori, precum şi copiii necăsătoriţi care au domiciliul comun cu părinţii şi care urmează cursuri de zi, dar fără să depăşească vârsta de 25 de ani în cazul celor care urmează studii superioare, alte acte care să ateste situaţia declarată – certificat de naştere, adeverinţa instituţiei de învăţământ.

Sursa: Agerpres.