Proba scrisă a examenului de definitivat va fi organizată la data de 18 iulie, urmând ca la data de 27 iulie să fie afişate rezultatele finale ale concursului, potrivit metodologiei de organizare a examenului.

Potrivit calendarului examenului național de definitivare în învățământ, în intervalul 10-15 februarie va avea loc elaborarea şi publicarea modelelor-cadru de subiecte şi a baremelor, iar până la 20 iunie vor fi efectuate inspecțiilor speciale la clasă.

Examenul naţional de acordare a definitivării în învățământ constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă, precum şi susţinerea unei probe scrise.

Conform metodologiei, „inspecţiile speciale se susţin în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare. Fiecare inspecţie specială se efectuează la patru activităţi didactice și este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată. Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate”.

Cadrele didactice care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.