Prima etapă a lucrărilor de reparaţii la pista de aterizare-decolare din cadrul Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia a fost finalizată.

Prima etapă s-a desfăşurat în perioada 19 octombrie – 28 noiembrie şi a constat în reparaţii la rupturi de muchii şi colţuri ale dalelor, colmatări de rosturi, închiderea exfolierilor superficiale ale suprafeţelor din beton şi a alveolelor.

Următoarea etapă va avea loc în cursul anului viitor şi va cuprinde aşternerea stratului asfaltic, repoziţionarea sistemului de balizaj luminos aferent şi executarea marcajului diurn al pistei. Stratul asfaltic va rezolva problema de planeitate a pistei şi implicit, a confortului pasagerilor la decolare şi aterizare.