De frică să nu repete haosul de anul trecut de la înscrierea la şcoală, Ministerul Educaţiei a introdus în proiectul de metodologie privind înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I, lansat sâmbătă în dezbatere publică, soluţii pentru problemele care au iscat scandal. Astfel, şefii din Educaţie au găsit o rezolvare pentru ca părinţii să nu-şi mai facă mutaţie pentru a putea să-şi înscrie copilul la o anumită şcoală, pentru unităţile cu predare în limbă maternă şi pentru aglomeraţia de la înscriere. Potrivit proiectului, înscrierile la clasa pregătitoare şi clasa I se vor face în două etape, la etapa a doua participând doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

Ministerul Educației Naționale a lansat sâmbătă, 16 martie 2013, în dezbatere publică proiectul de Metodologie pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014. Până la aprobarea Metodologiei prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, documentul poate suferi modificări.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.

Părintele poate opta fie pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris, fie pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 02– 22 aprilie – de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 – sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 – părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ

B. A doua etapă: 08 – 17 mai. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.