Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a anunţat că, din 1 ianuarie, preţul gazelor naturale va scădea în medie cu 23% pentru unele categorii de clienţi, printre acestea fiind centrele de plasament, căminele studenţeşti sau pentru persoane vârstnice.

Regulamentul, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din data de 21 decembrie 2012, prevede la art. 3 alin. (2), lit. a) că „imobilele cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane juridice de drept public sau privat, inclusiv centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele maternale, internatele şcolare, căminele studenţeşti, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit” se încadrează în categoria clienţilor casnici de gaze naturale.

Prin urmare, clienţii finali menţionaţi mai sus, care până la aprobarea acestui act normativ, erau în categoria clienţilor noncasnici, vor fi încadraţi, cu 1 ianuarie 2013, în categoria clienţilor casnici de gaze naturale şi vor beneficia de preţul final reglementat aferent clienţilor casnici.