La sfârşitul lunii ianuarie, Primăria Municipiului Bucureşti a actualizat lista imobilelor cu risc seismic din Capitală. Conform noilor date, 190 de imobile din Capitală prezintă pericol public, având risc ridicat de prăbuşire la cutremur la intensităţile corespunzǎtoare zonelor seismice de calcul.

Lista publicată pe site-ul Primăriei conţine 183 de imobile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, corespunzând construcţiilor cu risc ridicat de prăbuşire la cutremure având intensităţile corespunzătoare zonelor seismice de calcul.

Lista include şi 302 imobile încadrate în clasa a II-a de risc seismic, clădiri la care probabilitatea de prăbuşire este redusǎ, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore la producerea unui cutremur, 70 de clădiri încadrate în clasa a III-a de risc seismic (construcţii la care sunt aşteptate degradǎri structurale care nu afecteazǎ semnificativ siguranţa structuralǎ, dar la care degradǎrile elementelor nestructurale pot fi importante) şi 6 imobile încadrate în clasa a IV-a de risc seismic (construcţii la care rǎspunsul seismic aşteptat este similar celui corespunzǎtor construcţiilor noi, proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare).

De asemenea, 1632 de clădiri sunt încadrate în categorii de urgenţe, dar neîncadrate în clasa de risc seismic corespunzatoare, iar 30 de clădiri au fost consolidate.

Pentru a vedea lista imobilelor cu risc seismic din Capitală, click aici.