Malurile pârâului Azuga urmează a fi reabiliate, pentru a proteja orașul de surpări și alunecări masive din partea versantului stâng Sorica. Reablitatrea zonei are loc în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, implementat de Compania Naţională de Investiţii, instituţie sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, informează Agerpres.

Astfel, la doar 2 luni de la vizita reprezentanţilor CNI la locul producerii alunecării de teren care a condus la evacuarea a 125 de persoane, au fost finalizate procedurile de achiziţie pentru demararea lucrărilor de regularizare a albiei râului.

Principala lucrare de punere în siguranţă a zonei construite o reprezintă canalizarea pârâului Azuga, într-o secţiune betonată deschisă, amplasată la limita cartierului locuit, astfel încât curgerea liberă actuală a pârâului să nu fie afectată în timpul execuţei, şi care să asigure atât scurgerea nivelului istoric al pârâului cât şi eliminarea posibilităţii de eroziune a piciorului versantului afectat de alunecare. Lungimea acestei lucrări va fi stabilită pe teren de către proiectant, împreună cu autorităţile locale şi cu reprezentanţii Apelor Romane şi ai Ocolului Silvic, în funcţie de posibila extindere a alunecării de teren. Lungimea estimată a lucrării este de 562m pe malul drept al pârâului şi de 468m pe malul stâng al pârâului.

Valoarea contractului este de 11.038.966,20 lei (cu TVA, taxe şi cote), iar durata este de 4 luni.

În data de 10 aprilie 2020, în jurul orei 19:35, versantul Sorica împădurit, aparţinând Casei Regale, amplasat pe malul stâng al pârâului Azuga, a fost afectat de o alunecare masivă de teren, extinsă pe cca 10 ha. Pământul alunecat a barat cursul pârâului, formând un lac de acumulare important, producând pagube însemnate. În Procesul verbal al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al oraşului Azuga, au fost inventariate 30 de case inundate, 30 de anexe gospodăreşti şi beciuri inundate şi 125 de persoane sinistrate, pentru care li s-a asigurat cazarea, alimente, apa şi obiecte de primă necesitate. Prin grija autorităţilor locale, s-a intervenit cu tractoare, excavatoare, buldozere şi moto-pompe pentru deblocarea barajului şi punerea în siguranţă a restului zonei construite.