Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara (PITT) va fi reactivat şi eficientizat în 2013, după ce noua administraţie judeţeană a constatat că are foarte multe litigii pe rol cu aproape 80% dintre societăţile care au închiriate parcele în respectiva locaţie.

În general, litigiile sunt generate de nerespectarea clauzelor contractuale, de neplata chiriilor, a redevenţelor, de penalităţile care s-au calculate în urma neplăţii acestor chirii şi redevenţe.

Unele firme nu au respectat termenele de execuţie în care trebuiau să se încadreze pentru scutiri de la plata redevenţelor.

Potrivit ultimului Raport de activitate al PITT, în perioada 1 ianuarie 2005 – 15 noiembrie 2012 au fost încheiate 39 de contracte de concesiune, dar în aceeaşi perioadă s-au înregistrat şi 21 de solicitări de reziliere de contracte de concesiune.

În prezent, doar 18 din cele 26 de parcele ale parcului sunt ocupate.

Decizia privind noua strategie de valorificare a PITT va fi luată de aleşii judeţeni, după ce o comisie specială va verifica situaţia de la PITT.