Pe ordinea de zi a şedinţei de plen se află proiectul de lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dar şi aprobarea unei ordonanţe de urgenţă privind majorarea pensiilor cu 4%.

În ceea ce priveşte primul proiect înscris pe ordinea de zi, Senatul va trebui să analizeze cererea de reexaminare transmisă de preşedintele Traian Băsescu, care susţine că „legea trimisă spre promulgare, ce priveşte organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti, este de competenţa Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, însă, contrar dispoziţiilor constituţionale în materie de partajare de competenţă a Camerelor, prima Cameră sesizată în procedură de dezbatere şi adoptare a legii a fost Senatul”.

În ce priveşte cel de-al doilea proiect de lege înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului de luni, referitor la aprobarea OUG nr.1/2013 pentru modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, acesta prevede majorarea valorii punctului de pensie cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, precum şi stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 2013 la 762,1 lei.

„De asemenea, se mai prevede aplicarea indicelui de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut preliminat, corespunzător anului precedent celui în care se deschide dreptul de pensie, şi valoarea punctului de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anii 2010 şi 2011”, se precizează în analiza Consiliului Legislativ.

Ambele proiecte ce urmează a fi dezbătute în Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, au un caracter organic. După votul pe care îl vor primi în plenul Senatului, ele vor fi transmise Camerei Deputaţilor, care le va discuta marţi, în sesiune extraordinară.

Totodată, în şedinţa de plen de luni, senatorii vor trebui să valideze, prin votul majorităţii, un membru în Consiliul Superior al Magistraturii din partea judecătorilor.