Ziua Medicinei Militare va fi marcată miercuri, în Capitală, prin ceremoniale militar-religioase la care vor participa reprezentanţi ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit unui comunicat al acestui minister, oficialii vor lua parte la ceremoniale ce se vor desfăşura la monumentul Eroilor Sanitari şi la cel al Generalului Doctor Carol Davila, cu prilejul aniversării a 151 de ani de la înfiinţarea Corpului Ofiţerilor Sanitari şi a Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar Român în cadrul Ministerului Treburilor din Lăuntru (actualul MAI).

La manifestările dedicate Zilei Medicinei Militare au mai fost invitaţi şi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, oficiali din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale, precum şi cadre în rezervă şi în retragere din MAI.

Ziua Medicinei în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti va fi marcată şi printr-un simpozion aniversar organizat la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul căruia va fi realizată o trecere în revistă a celor mai importante momente care au marcat dezvoltarea medicinei militare româneşti.

Această manifestare va fi urmată de ceremonia avansării în gradul profesional următor înainte de îndeplinirea stagiului minim a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul unităţilor subordonate Direcţiei Medicale a MAI.

Pe 21 august 1862 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a instituit prin Înalt Decret Domnesc Corpul Ofiţerilor Sanitari ai Armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român în cadrul Ministerului Treburilor Dinlăuntru.