Din 2 aprilie încep emoţiile pentru părinţii care vor să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare şi clasa întâi. Prima etapă a înscrierilor începe pe 2 aprilie şi se va încheia pe 22 aprilie. Copiii care nu au fost înscrişi la o şcoală după prima etapă, vor intra în cea de-a doua, 8 mai – 17 mai.

„Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere”, prevede metodologia în vigoare.

Potrivit criteriilor generale de înscriere, vor fi înscrişi cu prioritate copiii cu un anumit tip de handicap sau cei orfani de unul sau de ambii părinţi, cei care provin de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, cei care au un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită.

Criteriile de înscriere specifice vor fi aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie sau dacă sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Metodologia prevede că părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în acest caz copilul este automat înscris – sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie, situaţie în care copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

Evaluarea psihosomatică va avea loc în perioada 2 – 19 aprilie.

Pentru anul şcolar 2013 – 2014 în Bucureşti numărul locurilor în clasa pregătitoare creşte la 11.900, urmând a fi formate 476 de astfel de clase. De asemenea, pentru anul şcolar viitor va creşte numărul de unităţi de învăţământ în care se desfăşoară clasa pregătitoare – de la 181 la 185.

În ceea ce priveşte înscrierea la clasa I, numărul de clase pentru anul şcolar 2013 – 2014 va fi de 434, numărul de elevi pentru clasa I fiind de 10.245, cei care sunt în prezent la pregătitoare, la care se mai adaugă 1.167.